ჩვენი მისია


"ჯეო ტექ“ - ის მისია მომხმარებელის არა მხოლოდ ახალი, მაღალტექნოლოგიური პროდუქციითა და მომსახურებით უზრუნველყოფა, არამედ უკვე არსებულის დიაგნოსტირება და პრობლემების აღმოფხვრაში დახმარებაა. ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებლებზე და ვთავაზობთ მათ საინჯინრო მომსახურებას, ტრენინგებს, კონსულტაციებსა და დისტანციურ საინჟინრო მხარდაჭერას იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სწორად და ეფექტურად გამოიყენოს შეძენილი პროდუქცია.