2012 წლიდან მოყოლებული, ,,ჯეო ტექ“-ი უზრუნველყოფს ქარხანა-საწარმოებს, ენერგო კომპანიებს, შენობა-ნაგებობებს, სასტუმროებს,სპორტ კომპლექსებსა და ინდუსტრიული ტექნოლოგიის სხვამომხმარებლებს - ავტომატიზაციის სისტემებით, ენერგოდამზოგველი სისტემებით, საინჟინრო მომსახურებითა დაკონსულტაციით.


კომპანია ორიენტირებულია HMI და SCADA-ს პროგრამულუზრუნველყოფაზე, ასევე დისტანციური მონიტორინგისპროდუქტებზე, ჭკვიან სისტემებზე, მოძრაობის კონტროლსა დარობოტებზე, ენერგიის დამზოგ და უსაფრთხოების სისტემებზე. ამასკი ,,ჯეო ტექ“ი მსოფლიოს ისეთი წამყვანი კომპანიებისპატრნიორობით ახერხებს როგორებიცაა: Siemens , MitsubishiElectric, Parker , festo, GE, and Fairford.რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ:


 პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი  გარანტირებული ხარისხი  გამოცდილ ინჟინერთა გუნდი  საერთაშორისო სტანდარტები  თანამედროვე წარმოება  ოპერატიული ტექნიკური მხარდაჭერა